Povremeno se organizju izleti u brdsko - planinske predjele. Izleti se organizuju u malim grupama, sa težnjom na povratak prirodi. Raspored grupa je objavljen na oglasnoj tabli Centra, kao i na intranetu.

U toku je priprema jednodnevnog planinarenja pod teretom.

Također je, u toku organizovanje odlaska na Jablaničko jezero za mušku sekciju IsANEH-a.(koji će biti upriličen na ljeto)