Trenutno se održavaju kursevi Informatike i Engleskog jezika, kao i dvosemestralna edukacija za 3 prestižna zanimanja.

U toku je i kurs podizanja rejtinga i lakšeg traženja posla za VSS osobe!

Za žensku sekciju je prošle godine održan kurs pripremanja bosanskih nacionalnih jela, ali zbog nedostatka uvjeta se ove godine neće održati.

Kursevi informatike koji se održavaju obuhvataju sve kurseve od osnovnih do najnaprednijih.

Kao što je već više puta navedeno svi kursevi su besplatni za naše članove, a o tome kako se učlaniti u organizaciju pogledajte ovdje.

Kursevi informatike se održavaju stalno (uvjek se obučava 3 do 10 grupa), a novi kurs bilo koje oblasti počinje čim se ta grupa popuni.

Plan rada kurseva je ovjeren od Računarsko Informatičkog Saveza BiH, a dozvola za izdavanje certifikata i diploma je izdana od Kantona Sarajevo i Računarsko Informatičkog Saveza BiH!

Također, Kanton Sarajevo daje potporu za održavanje kurseva, posebno specijalističkih.

Održavaju se slijedeći kursevi informatike:

 1. Uvod i osnove rada na računaru
 2. Operativni Sistemi MS Windows – sve verzije ili Linuks (Linux)
 3. Obrada teksta i slike
 4. Tekst procesori (MS Word – sve verzije ili Open Office writer)
 5. spredsheet programi (Ms Excel – sve verzije Open Office Calc - osnovni

Tačke 1 do 5 spadaju u osnovni paket kursa.

Slijede napredni kursevi:

 1. Ms Excel Napredni, odnosno Open Office Calc napredni
 2. Internet
 3. Internet - Napredni
 4. Corel Draw
 5. Corel Photo Paint ili GIMP
 6. HTML i Web design odnosno pravljenje internet stranica
 7. Baze podataka –MS Access ili Open office Base
 8. Prezentacije - MS Power Point ili Open Office Impress
 9. Priprema Publikacija za štampu –Quark X Press
 10. Hardware, odnosno kako sklopiti i popraviti računar
 11. Instalacija Software-a
 12. Mreže, Umrežavanje i Mrežni sistemi
 13. Kompjuterska daktilografija
 14. Linux
 15. Rad sa Serverima (Windows ili Linux)

Kurseve vode vrhunski stručnjaci, inženjeri, profesori, kao i autori knjiga i obrazovnih radio i TV emisija iz informatike.

Kursevi se održavaju na licenciranom softveru, poštujući autorska prava!

Također, pokrenuli smo i dvosemestralnu edukaciju za slijedeća zanimanja:

U toku je i kurs podizanja rejtinga i lakšeg traženja posla za VSS osobe!

Svi kursevi su potpuno besplatni za naše članove, bez ikakvih dodatnih obaveza, a s mogućnošću pristupa i ostalim mnogobrojnim aktivnostima Centra po želji.

Našim članovima je omogućen besplatni pristup internetu, kao i samostalna vježba na računarima

Bujrum, prijavite se za kurseve.

Sve dodatne informacije vezane za kurseve možete dobiti ukoliko nam pošaljete e-mail ili telefonom.