Debelom crnom linijom je prikazana trolejbuska linija. Crvenim slovima je ispisana pozicija IsANEH-a.

Pojašnjenje dolaska kome je potrebno.

Ukoliko dolazite trolejbusom, izađite na drugoj stanici od džamije Kralj Fahd. Vratite se desetak metara unazad i ravno ulicom Trg Grada Prato (vidi mapu) Na sredini trga je IsANEH.

Ukoliko dolazite autom, slijedite trolejbusku liniju i na deset metara prije duge stanice od džamije Kralj Fahd skrenite desno. Vozite 100 metara naprijed i stigli ste.

Ukoliko dolazite tramvajem, izađite na stanici kod Studentskih domova. Krenite pješke ulicom Ante Babića, kada dođete do trolejbuskih žica slijedite ih i postupite kao u jednom od prethodna dva slučaja.