Trenutno se ne održavaju predavanja.

Veliki uspjeh su doživila predavanja u stilu Okruglog stola gdje 4 stručnjaka za pojedine oblasti, dokazuju svoja suprotna mišljenja. Trenutno se više pažnje posvećuje elektronskim predavanjima, a u planu je saradnja sa nekim radio stanicama, gdje bi i na taj način mogli obavljati predavanja.

Također su zapažen uspjeh postigla predavanja na teme:

Mahane i prednosti Interneta

Kroatizacija informatike u BiH

Chat i njegove negativnosti

Informatika u modernom dobu

Za uži krug naših članova je održan niz predavanja o štetnosti narkomanije i alkoholizma i kako ih izbjeći.