Aktivnosti:

Upis novih grupa za:

Stalni pristup internetu

Promovisanje korištenja isključivo besplatnog i free software-a

Priprema za jubilej - 10 godina uspješnog rada organizacije

 

Zadnji update aktuelnosti urađen 06.04.2010 godine.