Adresa organizacije:

Sarajevo, Dobrinja 5, Trg Grada Pratto do broja 8

telefon: 033/760-106

e-mail: isaneh@isaneh.com

Web master&design: nedim@isaneh.com   http://www.nedim.isaneh.com

Ako ne znate gdje se nalazi Trg Grada Pratto, slijedite mapu: